Menu Zavrieť

Test na hyperventilačný syndróm

Bolesti na (v) hrudníku mám:

Pocit napätia mám:

Neostré (zahmlené) videnie mám:

Sťažené vyslovovanie mám:

Pocit zmätenosti mám:

Rýchlejšie alebo hlbšie dýchanie mám:

Nedostatok vzduchu pociťujem:

Pocit tiesne v hrudníku mám:

Pocit nafúknutia žalúdka mám:

Tŕpnutie prstov mám:

Neschopnosť hlboko sa nadýchnuť mám:

Stuhnuté prsty alebo ramená mám:

Sťahujúce pocity okolo úst mám:

Chladné ruky alebo nohy mám:

Búšenie srdca pociťujem:

Pocity strachu mám: