Menu Zavrieť

Pneumologická AMBULANCIA

Lekár: MUDr. Helena HORVÁTHOVÁ
Zdravotná sestra: Bc. Adriana JEDLIČKOVÁ, Mária HORŇÁČKOVÁ
Asistentka: Bc. Mária GIERTLOVÁ
Naše moderné pracovisko poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu,
Ako sa k vám môžem prihlásiť?
Na liečbu je potrebné sa objednať vopred, v čase medzi 8.00 – 13.30. na telefónnom čísle 033/551 6933 alebo prostredníctvom eCasenky, – stačí kliknúť na tlačidlo „Objednajte sa“ v pravom hornom rohu stránky.
Čo potrebujem k prvému vyšetreniu?
Pacient si prinesie odporúčanie (výmenný listok) od svojho všeobecného lekára (od 1.1.2017 nie je možné vyšetriť pacienta bez výmenného lístka, jedine za plnú úhradu všetkých realizovaných výkonov), zdravotnú kartu od praktického lekára alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, zoznam aktuálne užívaných liekov vrátane antibiotík braných za posledné 2 mesiace. Ak navštevujete alergológa, prineste nám prosím jeho nález a výsledky alergologických testov.
Kde vás nájdem?
Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, prízemie, číslo dverí 28 – Pneumologická a ftizeologická ambulancia.

Cenník

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia
Platný od 1.2.2023
Popis výkonu Cena v €

Jednorázový antibakteriálny filter 

2,5 €

Ročný poplatok za zaradenie do dispenzáru
(s možnosťou konzultácie pri zhoršení chronického pľúcneho ochorenia)

10 €

Rýchly test na CRP za účelom zhodnotenia aktuáne potreby ATB liečby
5 €
Pneumologické vyšetrenie na žiadosť pacienta
30 €
Odber krvi (na žiadosť pacienta - za každú skúmavku )
10 €
Spirometrické vyšetrenie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
18 €
Bronchodilatačný test (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
20 €
Bronchokonstrikčný test (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
25 €
Pulzoximetria (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
15 €
Difúzna kapacita pľúc (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
24 €
Bodypletyzmografia (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
15 €
Kompletné funkčné vyšetrenie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
39 €
Vyšetrenie tuberkulínového testu na žiadosť pacienta (s odčítaním)
10 €
Popis rtg snímky hrudníka (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta)
10 €
Liečba v hyperbarickej komore
37 €
Vyšetrenie NIOX
20 €
Vydanie duplikátu vyšetrenia pri strate na žiadosť pacienta
2 €
Lekársky posudok (komerčné poisťovne, súdy, atď.)
15 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 24 hodín
20 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 48 hodín
15 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 7 dní
10 €
Kopírovanie lekárskych správ /za každú stranu/
0.50 €