Menu Zavrieť

Náš tím

Sme tímom spolupracovníkov, ktorým ide predovšetkým o čo najefektívnejší, vysoko profesionálny, no zároveň ľudsky prístup ku každému z Vás, naších pacientov. Rozumieme dôležitosti neustáleho vzdelávania sa, odbornosti, zodpovednosti a chuti zlepšovať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti pneumológia a ftizeológia. Ponúkame Vám našu odbornosť (podporenú štúdiom, prednáškami či samovzdelávanim), profesionalitu a empatiu v jednom. Veríme, že budete spokojní a spolu dokážeme “lepšie dýchať“.

MUDr. Helena Horváthová

Lekárka

Pneumológia a ftizeológia

Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1995 som začala pracovať na Pľúcnom oddelení Trnavskej nemocnice. V rokoch 1997-1998 som pracovala ako sekundárny lekár na Internej klinike FN Trnava a následne v roku 1998 absovovala 1. atestáciu v obore Interná medicína, v roku 2001 som získala 2. atestáciu v obore Pneumológia a ftizeológia. Od roku 2001 pracujem na Pľúcnej ambulancii v Mestskej poliklinike v Trnave. V roku 2007 som bola menovaná dekrétom MZSR za krajského odborníka pre oblasť Pneumológia a ftizeológia a od roku 2008 som členom výboru Pneumologickej sekcie ASL SR. Teší ma, že už viac ako 20 rokov Vám s mojim tímom pomáhame lepšie dýchať.

Moje motto:

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy o trochu šťastnejší.

Matka Tereza

Bc. Adriana Jedličková

Sestrička

V roku 2010 som na Fakute zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Ošetrovaťeľstvo. Následne som dva roky pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. V roku 2018 som si počas práce v Národnej transfúznej službe v Trnave zvýšila kvalifikáciu postgradualnym štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde som ukončila vzdelanie ako Sestra špecialistka v internej medicíne. Od roku 2019 som súčasťou tímu Pneumocentra a môžete ma stretnúť priamo v Pneumologickej ambulancii.

Moje motto:

Nie iba očami a ušami vedie cesta k človeku, ale tiež srdcom a citom

Jan Werich

Bc. Zuzana      Kubíková    

Sestrička

V roku 2001 som absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Ružomberku v odbore Všeobecná sestra. V tom istom roku som začala vykonávať geriatrickú a paliatívnu starostlivosť v Slovenskej katolíckej charite. Na základe týchto skúseností som nadobudla a rozvinula nielen odborné vedomosti, ale i zručnosti z oblasti komunikácie, aktívneho načúvania, empatie, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie práce zdravotnej sestry. Od roku 2017 som súčasťou tímu Pneumocentra, kde sa venujem zvlášť vykonávaniu vyšetrenia funkčnej diagnostiky.

Moje motto:

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. … Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel – a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.

Jan Werich

Bc. Barbora Bunčeková

Sestrička

Po skončení stredoškolského štúdia som pokračovala v bakalárskom programe, odbor Ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 úspešne obhájila titul bakalár. Získané vedomosti som uplatnila pri práci ošetrovateľky/zdravotnej sestry seniorov v Taliansku a Rakúsku. V roku 2018 som úspešne ukončila certifikovaný vzdelávací kurz koučingu. Od roku 2019 som súčasťou tímu Pneumocentra ako sestra pre Infúzny stacionár.

Moje motto:

Keď poznáme ľudí, keď vidíme ako žijú a kto sú, naučíme sa ich milovať a láska nás potom naučí im slúžit.

Matka Tereza

Mária Hornáčková

Sestrička

V roku 2003 som ukončila stredoškolské vzdelanie na SZŠ v Trnave v odbore všeobecná zdravotná sestra. Následne som pokračovala v nadstavbovom štúdiu ako diplomovaná zdravotná sestra od roku 2003-2005. V roku 2008 som sa zamestnala v Národnej transfúznej službe SR Trnava, kde som pôsobila až do roku 2021. Počas môjho pôsobenia na tomto pracovisku som si zvýšila kvalifikáciu na postgraduálnom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave odbor: špecializácia v internej medicíne. Od roku 2021 som dostala príležitosť sa pripojiť k veľmi milému tímu pneumocentra v Trnave pod vedením MUDr. Horváthovej.

Moje motto:

Ak máš veľa, daj zo svojho bohatstva. Ak máš málo, daj zo srdca

Biblia

Bc. Mária Giertlová

Asistentka

Od roku 2018 som študentkou na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. V roku 2021 som úspešne ukončila 1. stupeň bakalárskeho štúdia a ďalej pokračujem v magisterskom štúdiu. V pľúcnej ambulancii pôsobím brigádne od roku 2019. Na začiatku som bola súčasťou ambulancie funkčného vyšetrenia pľúc, tohoto času ma príležitostne môžete stretnúť priamo v pneumologickej ambulancii. Vďaka Pneumocentru získavam skúsenosti pri práci s ľuďmi/pacientmi a snažím sa porozumieť ich ťažkostiam. Vedomosti, ktoré získavam o somatickej časti tela mi pomáhajú pochopiť aj psychický aspekt.

Moje motto:

Empatické načúvanie znamená dočasne žiť životom druhého

Carl Rogers

Mgr. Katarína Barusová

Asistentka

V roku 2001 som ukončila štúdium na Obchodnej akadémii v Trnave a pokračovala štúdiom angličtiny v Kanade. Po príchode na Slovensko som začala študovať anglický program znalostného manažmentu na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne a ukončila ho diplomovou prácou. Od skončenia vysokej školy som pracovala na rôznych manažérskych pozíciach v americkej IT spoločnosti až do narodenia mojich dvoch krásnych detí. Počas celého tohoto obdobia som externe pracovala pre Pneumo-centrum v administratívnej oblasti. Dnes ma môžete tiež stretnúť pri funkčnom vyšetrení pľúc.

Moje motto:

Jedným z najväčších prejavov lásky je jednoducho všimnúť si ľudí a venovať im pozornosť.

Neznámy autor